Impresszum

Kiadó:
SKS Welding Systems Kft.
Budapest Lövőház u. 30.
tel.: +36 53 500-148
sales@hu.sks-welding.com

Ügyvezető:
Dieter Klein

Cégjegyzékszám: 01-09-986588
Közösségi adószám: 23960118-2-41

Tervezés és szerkesztés:
Markus Klein
SKS Welding Systems GmbH

Felelősség kizárása:

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárunk a szerzővel szemben anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott, bármilyen felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a szerző nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt. Valamennyi ajánlatunk nem kötelező. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot módosítsa, kiegészítse, törölje külön értesítés nélkül, valamint időszakosan szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse annak közzétételét.

2. Hivatkozások és linkek
Idegen weboldalra mutató, olyan közvetett vagy közvetlen hivatkozás („hyperlink”) esetén, amely a szerző felelősségi körén kívül esik, a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lép életbe, ha a szerző számára ismertek ezek a tartalmak, és műszakilag lehetséges és elvárható lenne, hogy jogellenes tartalmak esetén megakadályozza a használatukat. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozás elhelyezésének időpontjában a hivatkozott oldalakon nincsen azonosítható illegális tartalom. A szerző semmilyen befolyással sem rendelkezik a hivatkozott/összekapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzői jogaira. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik az összes olyan hivatkozott/összekapcsolt oldal valamennyi tartalmától, amely a hivatkozás elhelyezése után módosult. Ez a megállapítás vonatkozik a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett, összes hivatkozásra és linkre, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyv, vitafórum, linkjegyzék és levéllista idegen bejegyzéseire és az adatbankok összes más formájára, amelynek tartalmához külső, írásjogosultsággal rendelkező hozzáférhet. Kizárólag annak az oldalnak a tulajdonosa felel az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és főleg károkért, amelyeket az ilyen módon közölt információk használata vagy nem használata okoz, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az a szerző, aki linken keresztül csupán hivatkozik a mindenkori közzétételre.

3. Szerzői és jelölési jog
A szerző törekszik arra, hogy valamennyi közzétételben ügyeljen az alkalmazott grafikák, hangdokumentumok, videorészletek és szövegek szerzői jogaira, és maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videorészleteket és szövegeket használjon, vagy használati díj mentes grafikákat, hangdokumentumokat és szövegeket alkalmazzon. A mindenkor érvényes árujelölési jogszabály rendelkezései és a mindenkor bejegyzett tulajdonos birtokjogi rendelkezései korlátozás nélkül vonatkoznak az internetes ajánlatban megnevezett összes és adott esetben harmadik személy által oltalomban részesített márkára és védjegyre. Csupán a puszta megnevezés alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a márkajelzést nem védik harmadik személy jogai! A szerző által készített művek szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdona marad. Tilos a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül ilyen grafikák, hangdokumentumok, videorészletek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott közleményben.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelére, akkor kifejezetten önkéntesen történik az adatok átadása a felhasználó részéről. Az összes nyújtott szolgáltatás igénybe vétele és kifizetése – amennyiben technikailag lehetséges és elvárható – engedélyezett ilyen adatok megadása nélkül, ill. névtelen vagy álnéven történő adatközléssel is. Nem megengedett az impresszum vagy összehasonlítható adatközlés keretében közzétett, olyan kapcsolati adatok harmadik személy által nem kifejezetten kért információk küldésére történő használata, mint a postai cím, telefon- és faxszám, valamint e-mail címek. A fenti tilalom megsértése esetén kifejezetten fenntartjuk a jogi lépéseket az ilyen úgynevezett spam (kéretlen) levelek küldői ellen.

további információk az adatvédelem témájához

5. A jelen felelősségkizárás jogi érvényessége
A felelősségvállalás jelen kizárását annak az internetes ajánlatnak a részeként kell kezelni, amely erre az oldalra hivatkozott. Amennyiben a szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, akkor ez nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.

Közösségi adószám: 23960118-2-41       
Cégbírósági jegyzékszám: 01-09-986588